בריאות העובדים

בדיקות קרינה


אחת הסכנות הבריאותיות במקומות עבודה רבים היא קרינה.


קרינה יכולה לנבוע מהציוד שנמצא במקום העבודה עצמו או מגורמים סביבתיים במקום העבודה. החשיפה עשויה לגרום לנזקים שונים ועל מנת לוודא שהיא לא מסוכנת, מומלץ לערוך בדיקות קרינה באופן קבוע במקום העבודה. הקרינה יכולה להיות קשורה בין השאר למיקומם של שנאים, לוחות חשמל, מערכות סולריות, קווי מתח, חימום רצפתי, אתרי סלולר ועוד.


אנו מספקים לחברות שירותי בדיקות קרינה באמצעות מומחים לנושא. המומחים הללו משתמשים בציוד החדשני ביותר, כדי לסרוק את סוגי הקרינה במקום העבודה ואת עמידתם בתקנים בינלאומיים שקבע המשרד לאיכות הסביבה. אנו מספקים שירותים של הערכות הקרינה בסיוע מודלים ממוחשבים מתקדמים וכן ממליצים על הפעולות הדרושות להפחתת הקרינה. במידת הצורך נוכל להמליץ ולהתקין מערכות מיגון מפני קרינה, אשר מסייעות להפחית אותה במידת האפשר .